AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

AG vzdělávací agentura, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Ing. Alena Chládková
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Webináře a videokurzy

Jaký je rozdíl mezi webináři a videokurzem

Webinář: 1. webinář v přímém přenosu (on-line)
2. záznam již proběhlého webináře
Videokurz: nahraný záznam aktuálního krátkého kurzu

Záznamy webinářů a videokurzy jsou k dispozici ke shlédnutí po dobu 5 dní od spuštění přehrávání a to pouze pro 1 osobu!


Jak se přihlásit na webináře a videokurz

Klikněte na ikonu online přihlášky a vyplňte formulář.

Zobrazit dostupné webináře a videokurzy: Webináře - žive | Webináře - záznam | Videokurzy | Všechno on-line vzdělávání
Datum Téma Typ Cena Přihláška
26. ledna 2023 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ S DŮRAZEM NA ZMĚNY OD 1. 1. 2023. ZAŘAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD, URČOVÁNÍ PLATOVÉHO TARIFU A PŘÍPLATKŮ. Nekoná se. Nabízíme stále aktuální záznam webináře z 13.12. Hlaste se v sekci "záznamy a videokurzy"
Přednášející: Ing. Lenka Dufková, MPSV ČR
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 126
Webinář - žive 2100 Kč
17. února 2023 ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO VAZBA NA ZÁKON O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH. ZMĚNY A PROBLÉMY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB. DALŠÍ AKTUALITY Z PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXE. ON-LINE VYSÍLÁNÍ
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 217
Webinář - žive 2100 Kč
21. února 2023 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2023 – CO SE NEDOZVÍTE NA SOUHRNNÉM SEMINÁŘI KE ZMĚNÁM VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ, ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ Z PRAXE. On-line vysílání
Přednášející: Ing. Antonín Daněk, specialista
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 2102
Webinář - žive 2100 Kč
23. února 2023 LEGISLATIVNÍ NOVINKY ROKU 2023 PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ. JAK SI S NIMI PORADIT V PRAXI On-line vysílání
Přednášející: PhDr. Dagmar Kučerová, lektorka mzdového účetnictv
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 2302
Webinář - žive 2100 Kč
21. března 2023 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A ZMĚNY OD 1.1.2023. EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ. On-line vysílání
Přednášející: Jana Dorčáková, uznávaná odbornice
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 321
Webinář - žive 2100 Kč

Těší nás Váš zájem o naše webináře a videokurzy. Budeme v nich pokračovat i nadále, aby se k Vám aktuální informace a výklady dostaly co nejdříve a bezpečnou formou. Děkujeme za pochvaly a zveřejňujeme jednu z nich:

Účastnila jsem se online webináře pana Petra Bukovjana 15. září 2020.
Jsem pravidelným účastníkem jeho seminářů, jeho výklad je vždy jasný, srozumitelný a hlavně s vtipnými glosami 😊.

Tentokrát jsem byla ale opravdu ohromena, jak naprosto bezproblémově a hladce probíhal webinář online.
Cítila jsem se jako přítomna v učebně, pan Bukovjan byl naprosto jasně slyšet, kamera byla namířena velmi dobře pouze na něj, vedle něj probíhající prezentace doplňovala vše k dokonalosti.

Mohli byste možná zavést i semináře pro pedagogy, jak vést online výuku, protože z tohoto webináře by si mohli vzít příklad 😉.

Děkuji za příjemné ochytření a těším se s vámi na další online vzdělávání

Jana Plochová