AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

AG vzdělávací agentura, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Ing. Alena Chládková
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Webináře a videokurzy

Jaký je rozdíl mezi webináři a videokurzem

Webinář: 1. webinář v přímém přenosu (on-line)
2. záznam již proběhlého webináře
Videokurz: nahraný záznam aktuálního krátkého kurzu

Záznamy webinářů a videokurzy jsou k dispozici ke shlédnutí po dobu 48 hodin od spuštění přehrávání a to pouze pro 1 osobu!


Jak se přihlásit na webináře a videokurz

Klikněte na ikonu online přihlášky a vyplňte formulář.

Zobrazit dostupné webináře a videokurzy: Webináře - žive | Webináře - záznam | Videokurzy | Všechno on-line vzdělávání
Datum Téma Typ Cena Přihláška
26. března 2021 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A ZMĚNY OD 1.1.2021 A V PRŮBĚHU ROKU 2020. EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ (WEBINÁŘ – VYSÍLÁN ŽIVĚ) NOVINKA
Přednášející: Bc. Taťána Sojková, specialistka
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 2603
Webinář - žive 1900 Kč
16. února 2021 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOST.I ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2020 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PRO ROK 2021. (WEBINÁŘ - VYSÍLÁN ŽIVĚ PŘES YOUTUBE) NOVINKA
Přednášející: Ing. Hanuš Kytler, Česká daňová správa
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 216
Webinář - žive 1900 Kč
4. února 2021 PROBLÉMY A OMYLY V SOUVISLOSTI S DOVOLENOU 2021 (NEJEN) PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE. (WEBINÁŘ - VYSÍLÁN ŽIVĚ) SPECIÁLNÍ WEBINÁŘ
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 402
Webinář - žive 1700 Kč

Těší nás Váš zájem o naše webináře a videokurzy. Budeme v nich pokračovat i nadále, aby se k Vám aktuální informace a výklady dostaly co nejdříve a bezpečnou formou. Děkujeme za pochvaly a zveřejňujeme jednu z nich:

Účastnila jsem se online webináře pana Petra Bukovjana 15. září 2020.
Jsem pravidelným účastníkem jeho seminářů, jeho výklad je vždy jasný, srozumitelný a hlavně s vtipnými glosami 😊.

Tentokrát jsem byla ale opravdu ohromena, jak naprosto bezproblémově a hladce probíhal webinář online.
Cítila jsem se jako přítomna v učebně, pan Bukovjan byl naprosto jasně slyšet, kamera byla namířena velmi dobře pouze na něj, vedle něj probíhající prezentace doplňovala vše k dokonalosti.

Mohli byste možná zavést i semináře pro pedagogy, jak vést online výuku, protože z tohoto webináře by si mohli vzít příklad 😉.

Děkuji za příjemné ochytření a těším se s vámi na další online vzdělávání

Jana Plochová