AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

AG vzdělávací agentura, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Ing. Alena Chládková
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Webináře a videokurzy

Jaký je rozdíl mezi webináři a videokurzem

Webinář: 1. webinář v přímém přenosu (on-line)
2. záznam již proběhlého webináře
Videokurz: nahraný záznam aktuálního krátkého kurzu

Záznamy webinářů a videokurzy jsou k dispozici ke shlédnutí po dobu 5 dní od spuštění přehrávání a to pouze pro 1 osobu!


Jak se přihlásit na webináře a videokurz

Klikněte na ikonu online přihlášky a vyplňte formulář.

Zobrazit dostupné webináře a videokurzy: Webináře - žive | Webináře - záznam | Videokurzy | Všechno on-line vzdělávání
Datum Téma Typ Cena Přihláška
18. října 2022 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A VÝZNAMNÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU 2022 A OD 1.1.2023. EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ. On-line vysílání
Přednášející: Bc. Taťána Sojková, specialistka
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1018
Webinář - žive 2100 Kč
25. října 2022 ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ... VNITŘNÍ PŘEDPISY ZAMĚSTNAVATELE. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. AKTUALITY Z PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXE. On-line vysílání.
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1025
Webinář - žive 2100 Kč
23. listopadu 2022 ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ... JAK SPRÁVNĚ NAPSAT PRACOVNÍ SMLOUVU A PROVÉST JMENOVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY. AKTUALITY Z PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVY. On-line vysílání
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1123
Webinář - žive 2100 Kč
30. listopadu 2022 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ. ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ V ROCE 2022 A 2023. On-line vysílání
Přednášející: Ing. Hanuš Kytler, Česká daňová správa
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1130
Webinář - žive 2100 Kč
13. prosince 2022 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ S DŮRAZEM NA ZMĚNY OD 1. 1. 2023. ZAŘAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD, URČOVÁNÍ PLATOVÉHO TARIFU A PŘÍPLATKŮ. On-line vysílání
Přednášející: Ing. Lenka Dufková, MPSV ČR
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1213
Webinář - žive 2100 Kč
16. prosince 2022 ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČNÍ OD 1.1.2023. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY. On-line vysílání
Přednášející: Ing. Michal Ztratil, uznávaný odborník
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1216
Webinář - žive 2100 Kč
20. prosince 2022 ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ... PŘEHLED A VÝKLAD ZMĚN V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH 2022 A OD ROKU 2023. On-line vysílání
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1220
Webinář - žive 2100 Kč

Těší nás Váš zájem o naše webináře a videokurzy. Budeme v nich pokračovat i nadále, aby se k Vám aktuální informace a výklady dostaly co nejdříve a bezpečnou formou. Děkujeme za pochvaly a zveřejňujeme jednu z nich:

Účastnila jsem se online webináře pana Petra Bukovjana 15. září 2020.
Jsem pravidelným účastníkem jeho seminářů, jeho výklad je vždy jasný, srozumitelný a hlavně s vtipnými glosami 😊.

Tentokrát jsem byla ale opravdu ohromena, jak naprosto bezproblémově a hladce probíhal webinář online.
Cítila jsem se jako přítomna v učebně, pan Bukovjan byl naprosto jasně slyšet, kamera byla namířena velmi dobře pouze na něj, vedle něj probíhající prezentace doplňovala vše k dokonalosti.

Mohli byste možná zavést i semináře pro pedagogy, jak vést online výuku, protože z tohoto webináře by si mohli vzít příklad 😉.

Děkuji za příjemné ochytření a těším se s vámi na další online vzdělávání

Jana Plochová