AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

AG vzdělávací agentura, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Ing. Alena Chládková
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Webináře a videokurzy

Jaký je rozdíl mezi webináři a videokurzem

Webinář: 1. webinář v přímém přenosu (on-line)
2. záznam již proběhlého webináře
Videokurz: nahraný záznam aktuálního krátkého kurzu

Záznamy webinářů a videokurzy jsou k dispozici ke shlédnutí po dobu 5 dní od spuštění přehrávání a to pouze pro 1 osobu!


Jak se přihlásit na webináře a videokurz

Klikněte na ikonu online přihlášky a vyplňte formulář.

Zobrazit dostupné webináře a videokurzy: Webináře - žive | Webináře - záznam | Videokurzy | Všechno on-line vzdělávání
Datum Téma Typ Cena Přihláška
Záznam DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ. KOMPLEXNÍ VÝKLAD. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A ZMĚNY OD 1.1.2021 A V PRŮBĚHU ROKU 2020. EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ ZÁZNAM WEBINÁŘE Z 26.3.2021
Přednášející: Bc. Taťána Sojková, specialistka
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 326
Webinář - záznam 1700 Kč
Záznam ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ... AKTUALITY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S DOVOLENOU „V HODINÁCH“. ZÁZNAM WEBINÁŘE Z 16.3.2021
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1616
Webinář - záznam 1700 Kč
Záznam DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOST.I ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2020 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PRO ROK 2021. ZÁZNAM WEBINÁŘE ZE 16.2.2021
Přednášející: Ing. Hanuš Kytler, Česká daňová správa
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1602
Webinář - záznam 1700 Kč
Záznam PROBLÉMY A OMYLY V SOUVISLOSTI S DOVOLENOU 2021 (NEJEN) PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE. ZÁZNAM WEBINÁŘE ZE 4.2.2021
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 204
Webinář - záznam 1400 Kč
Záznam ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZA ROK 2020. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2020 - 2021 A NOVINKY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Z 20.1.2021
Přednášející: Bc. Elena Vontorková, specialistka
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 120
Webinář - záznam 1600 Kč
Záznam ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ... NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA DOVOLENOU. PRACOVNĚPRÁVNÍ AKTUALITY NA ZAČÁTKU ROKU 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Z 19.1.2021
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1919
Webinář - záznam 1600 Kč
Záznam ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ, ZMĚNY OD 1. 1. 2021. ZAŘAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD, URČOVÁNÍ PLATOVÉHO TARIFU A PŘÍPLATKŮ. ZÁZNAM WEBINÁŘE Z 15.12.2020
Přednášející: Ing. Lenka Dufková, MPSV ČR
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1515
Webinář - záznam 1000 Kč
Záznam ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ... PŘEHLED A VÝKLAD ZMĚN V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH 2020 A OD ROKU 2021 PROVEDENÝCH (NEJEN) NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE ZÁZNAM WEBINÁŘE Z 10.12.2020
Přednášející: JUDr. Petr Bukovjan
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1212
Webinář - záznam 1600 Kč
Záznam NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2020 A 2021. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY PRAXE ZÁZNAM WEBINÁŘE Z 27.11.2020
Přednášející: JUDr. František Vlasák, uznávaný odborník
Podrobné informace zde, variabilní symbol: 1127
Webinář - záznam 1200 Kč

Těší nás Váš zájem o naše webináře a videokurzy. Budeme v nich pokračovat i nadále, aby se k Vám aktuální informace a výklady dostaly co nejdříve a bezpečnou formou. Děkujeme za pochvaly a zveřejňujeme jednu z nich:

Účastnila jsem se online webináře pana Petra Bukovjana 15. září 2020.
Jsem pravidelným účastníkem jeho seminářů, jeho výklad je vždy jasný, srozumitelný a hlavně s vtipnými glosami 😊.

Tentokrát jsem byla ale opravdu ohromena, jak naprosto bezproblémově a hladce probíhal webinář online.
Cítila jsem se jako přítomna v učebně, pan Bukovjan byl naprosto jasně slyšet, kamera byla namířena velmi dobře pouze na něj, vedle něj probíhající prezentace doplňovala vše k dokonalosti.

Mohli byste možná zavést i semináře pro pedagogy, jak vést online výuku, protože z tohoto webináře by si mohli vzít příklad 😉.

Děkuji za příjemné ochytření a těším se s vámi na další online vzdělávání

Jana Plochová