AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

Ing. Alena Chládková, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
AG vzdělávací agentura
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Lektoři a konzultanti

Jméno:

Ing. Alena Chládková

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: dlouholetá praxe v oblasti personální a odměňování ve velké organizaci
Současná činnost: ředitelka vzdělávací agentury, lektorka pro oblast personální a odměňování
Publikační činnost: časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní, Praktická personalistika (Anag), Mzdová a personální praxe v otázkách a odpovědích (Verlag-Dashöfer), Personální a sociálně právní kartotéka (Wolters Kluwer) atd.

Autorka knih Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2004, Platy 2006 (TSM), Platy 2009 (Wolters Kluwer) a Platy 2010. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 10. 2010.
(Wolters Kluwer, 2010).

Spoluautorka knih Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy (Wolters Kluwer, 2007, 2009, 2012, 2015 a 2021), Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. 1. 2008 (Wolters Kluwer, 2008), Zákoník práce v otázkách a odpovědích - Dovolená a překážky v práci (Wolters Kluwer, 2009 a 2012) a MERITUM Mzdy (Wolters Kluwer, 2015 až 2022).
 
Členka Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Jméno:

JUDr. Petr Bukovjan

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 5 let vedoucí kontrolního oddělení na úřadu práce, od roku 2006 spolupracuje s AG vzdělávací agenturou
Současná činnost: lektor a specialista v oblasti pracovního práva
Publikační činnost: časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Personální a sociálně právní kartotéka (Wolters Kluwer), Mzdová účetní, Praktická personalistika (Anag), Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag-Dashöfer) atd.

Autor knihy Zákoník práce s judikaturou (Wolters Kluwer, 2008).

Spoluautor knih Vzory podání a žalob k zákoníku práce (Poradce, 2005), Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy (Wolters Kluwer, 2007, 2009, 2012, 2015 a 2021), Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1.1.2008 (Wolters Kluwer, 2008), Zákoník práce v otázkách a odpovědích - Dovolená a překážky v práci (Wolters Kluwer, 2009 a 2012), MERITUM Mzdy (Wolters Kluwer, 2015 až 2022) a Abeceda personalisty (Anag, 2016 až 2022).

Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.
Jméno:

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 10 let praxe v oblasti pracovního práva a zdravotnického práva
Současná činnost: advokát a lektor
Publikační činnost: časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní a Praktická personalistika (Anag). Spoluautor knih Zdravotnická povolání (Wolters Kluwer, 2011) a Abeceda personalisty (Anag, 2016 až 2022).

Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů). Zprostředkovatel a rozhodce kolektivních sporů zapsaný v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném MPSV. Specialista na pracovní právo dle mezinárodních ratingových institucí (Practical Law Company, Chambers Europe, atd.).
Jméno:

Ing. Antonín Daněk

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: dlouholetá praxe v oblasti zdravotního pojištění
Současná činnost: metodik VZP, lektor
Publikační činnost: řada odborných časopisů, např. Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní (Anag) nebo Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag Dashöfer). Spoluautor mnoha knih zabývajících se mj. problematikou zdravotního pojištění.
Jméno:

Mgr. Matěj Daněk

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 10 let praxe jako praktikant, advokátní koncipient nebo advokát v advokátní kanceláři PRK Partners
Současná činnost: advokát a lektor
Publikační činnost: Časopis Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag Dashöfer). Spoluautor knihy Základy pracovního práva a Zaměstnávání cizinců (Anag, 2022), spolupráce na projektu Světové banky "Doing Business"..
Jméno:

Vladislava Dvořáková, DiS.

Vzdělání: vyšší odborné
Praxe: více než 25 let ve mzdovém účetnictví a personalistice v komerční sféře i ve veřejném sektoru, 5 let na pozici jednatele obchodní společnosti
Současná činnost: majitelka a jednatelka poradenské společnosti Fidos kontakt s.r.o., certifikovaná mzdová auditorka (IES), lektorka pro oblast mzdového účetnictví
Publikační činnost: časopis Práce a mzda (Wolters Kluwer).

Členka Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Jméno:

Mgr. Aleš Kalvoda

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: vedoucí kontrolně-právního odboru na Úřadu práce v Děčíně a poté na krajské pobočce v Ústí nad Labem
Současná činnost: vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Publikační činnost: časopis Práce a mzda (Wolters Kluwer), spoluautor knihy Abeceda personalisty (Anag, 2016 až 2022).

Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Jméno:

Ing. Dagmar Lokajová

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: 30 let (účetní, metodik daní a poplatků z hlediska fyzických osob, metodik daně z příjmů fyzických osob)
Současná činnost: metodik daně z příjmů fyzických osob Finančního ředitelství v Ostravě, lektorka pro daň z příjmu ze závislé činnosti
Jméno:

JUDr. Martin Mikyska

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: dlouholetá praxe v oblasti pracovního práva jako advokát a soudní znalec
Současná činnost: advokát, lektor, soudní znalec (se specializací na náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání)
Publikační činnost: časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní (Anag), atd. autor nebo spoluautor knih z oblasti pracovního práva, např. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (Anag, 2022) nebo Abeceda mzdové účetní (Anag, 2016 až 2022)
Jméno:

doc JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: 6 let na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce, člen rozkladové komise)
Současná činnost: vědecký pracovník a přednášející na Právnické fakultě UK, katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení, advokát
Publikační činnost: časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Právní rozhledy (C.H.Beck), atd. Spoluautor knih Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem (Anag, 2012), Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech (C.H.Beck, 2013), Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy (Wolters Kluwer, 2019) atd.

Vítěz kategorie "Talent roku" v soutěži "Právník roku 2012".
Jméno:

Bc. Taťána Sojková

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: sociální pracovnice, dávková pracovnice, metodik důchodového pojištění na OSSZ
Současná činnost: od roku 2009 vedoucí odboru sociálních služeb úřadu obce s rozšířenou působností, lektorka pro oblast důchodového pojištění a dávek
Jméno:

JUDr. Jaroslav Stádník

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: vedoucí oddělení správního řízení (správních činností) a posléze současně zástupce ředitele odboru na MPSV, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu
Současná činnost: ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti na MPSV
Publikační činnost: časopis Práce a mzda (Wolters Kluwer). Spoluautor knih Zákon o zaměstnanosti - komentář (Wolters Kluwer, 2009), Přehled judikatury - zákon o zaměstnanosti (Wolters Kluwer, 2011), Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech (C.H.Beck, 2013)

Člen rozkladové komise ministra práce a sociálních věcí. Člen poradního sboru ÚP - Krajská pobočka pro hlavní město Prahu. Člen Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání.
Jméno:

JUDr. Jaroslav Škubal

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 10 let v oblasti pracovního práva jako advokát
Současná činnost: partner v advokátní kanceláři PRK Partners v Praze, lektor
Publikační činnost: časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag Dashöfer), atd.

Spoluautor knih z oblasti pracovního práva, např. Základy pracovního práva (Key Publishing, 2009) nebo Vysílání zaměstnanců (Aleš Čeněk, 2009).

Člen Kolegia expertů AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.
Jméno:

Mgr. Lada Šupčíková

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: OSSZ Ostrava - oddělení lékařské posudkové služby a posléze oddělení důchodového pojištění
Současná činnost: od roku 2006 vedoucí oddělení důchodového pojištění na OSSZ Ostrava, lektorka pro oblast důchodového pojištění
Jméno:

Ing. Ivan Tomší

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 30 let v oblasti tvorby právních předpisů o odměňování na Ministerstvu práce a sociálních věcí
Současná činnost: legislativní odbor Ministerstva práce a sociálních věcí, lektor pro oblast odměňování
Publikační činnost: časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer) a Mzdová účetní (ANAG).

Spoluautor knih Katalog prací ve veřejných službách a správě (ANAG, 2004, 2006 a 2010) a Platy zaměstnanců obcí a jejich příspěvkových organizací (ANAG, 2009).

Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Jméno:

Bc. Elen Vontorková

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 20 let v oblasti mzdového účetnictví a daní/td>
Současná činnost: majitelka účetní a daňové firmy PamData, lektorka
Jméno:

Ing. Michal Ztratil

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 20 let na OSSZ Ostrava
Současná činnost: ředitel OSSZ Ostrava, lektor pro oblast sociálního a nemocenského pojištění
Publikační činnost: časopis Práce a mzda (Wolters Kluwer)
Jméno:

Ing. Hanuš Kytler

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 30 let Finanční správa v Brně
Současná činnost: specialista České daňové správy v oblasti daně ze závislé činnosti; kurzy a školení zaměřené na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Jméno:

Ing. Lenka Dufková

Vzdělání: vysokoškolské
Praxe: více než 20 let Ministerstvo práce a sociálních věcí
Současná činnost: vedoucí mzdověprávního oddělení MPSV; přednášková činnost v oblasti odměňování a hodnocení prací
Publikační činnost: časopisy Mzdová účetní (ANAG) a Práce a mzda (Wolters Kluwer)