AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

AG vzdělávací agentura, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Ing. Alena Chládková
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Lektoři a konzultanti

Jméno:

Ing. Alena Chládková

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:dlouholetá praxe v oblasti personální a odměňování ve velké organizaci
Současná činnost:ředitelka vzdělávací agentury, lektorka a poradkyně pro oblast personální a odměňování
Publikační činnost:časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní, Praktická personalistika (Anag), Průvodce (BMSS-Start), Mzdová a personální praxe v otázkách a odpovědích (Verlag-Dashöfer), Personální a sociálně právní kartotéka (Linde), atd.

Autorka knih Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2004, Platy 2006 (TSM),Platy 2009 (Wolters Kluwer) a Platy 2010. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 10. 2010.
(Wolters Kluwer, 2010).

Spoluautorka knih Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy (Wolters Kluwer, 2007, 2009, 2012 a 2015), Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. 1. 2008 (Wolters Kluwer, 2008), Zákoník práce v otázkách a odpovědích - Dovolená a překážky v práci (Wolters Kluwer, 2009 a 2012) a MERITUM Mzdy (Wolters Kluwer, 2015, 2016, 2017).
 
Členka Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů). Zprostředkovatelka kolektivních sporů zapsaná v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném MPSV ČR.
Členka redakční rady časopisu Práce a mzda.
Jméno:

JUDr. Petr Bukovjan

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 5 let vedoucí kontrolního oddělení na úřadu práce, od roku 2006 působí v AG vzdělávací agentuře
Současná činnost:lektor, specialista a poradce v oblasti pracovního práva
Publikační činnost:časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní, Praktická personalistika (Anag), Průvodce (BMSS-Start), Mzdová a personální praxe v otázkách a odpovědích, Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag-Dashöfer), atd.

Autor knihy Zákoník práce s judikaturou (Wolters Kluwer, 2008).

Spoluautor knih Vzory podání a žalob k zákoníku práce (Poradce, 2005), Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy (Wolters Kluwer, 2007, 2009, 2012 a 2015), Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1.1.2008 (Wolters Kluwer, 2008), Zákoník práce v otázkách a odpovědích - Dovolená a překážky v práci (Wolters Kluwer, 2009 a 2012) MERITUM Mzdy (Wolters Kluwer, 2015, 2016, 2017) a Abeceda personalisty (Anag, 2016).

Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.
Jméno:

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 10 let praxe v oblasti pracovního práva a zdravotnického práva
Současná činnost:advokát a lektor
Publikační činnost:časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní a Praktická personalistika (Anag). Spoluautor knih Zdravotnická povolání (Wolters Kluwer, 2011) a Abeceda personalisty (Anag, 2016).

Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů). Zprostředkovatel a rozhodce kolektivních sporů zapsaný v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném MPSV. Specialista na pracovní právo dle mezinárodních ratingových institucí (Practical Law Company, Chambers Europe, atd.).
Jméno:

Ing. Antonín Daněk

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:dlouholetá praxe v oblasti zdravotního pojištění
Současná činnost:metodik VZP, lektor
Publikační činnost:řada odborných časopisů, např. Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní (Anag) nebo Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag Dashöfer). Spoluautor mnoha knih zabývajících se mj. problematikou zdravotního pojištění.
Jméno:

Mgr. Matěj Daněk

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 10 let praxe jako praktikant, advokátní koncipient nebo advokát v advokátní kanceláři PRK Partners
Současná činnost:advokát a lektor
Publikační činnost:Časopis Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag Dashöfer). Spoluautor knihy Základy pracovního práva, spolupráce na projektu Světové banky "Doing Business".
Jméno:

Vladislava Dvořáková, DiS.

Vzdělání:vyšší odborné
Praxe:více než 25 let ve mzdovém účetnictví a personalistice v komerční sféře i ve veřejném sektoru, 5 let na pozici jednatele obchodní společnosti
Současná činnost:majitelka a jednatelka poradenské společnosti Fidos kontakt s.r.o., certifikovaná mzdová auditorka (IES), lektorka pro oblast mzdového účetnictví
Publikační činnost:časopis Práce a mzda (Wolters Kluwer).

Členka Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Jméno:

Mgr. Aleš Kalvoda

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:vedoucí kontrolně-právního odboru na Úřadu práce v Děčíně a poté na krajské pobočce v Ústí nad Labem
Současná činnost:vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Publikační činnost:časopis Práce a mzda (Wolters Kluwer), spoluautor knihy Abeceda personalisty (Anag, 2016).

Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Jméno:

Ing. Dagmar Lokajová

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:30 let (účetní, metodik daní a poplatků z hlediska fyzických osob, metodik daně z příjmů fyzických osob)
Současná činnost:metodik daně z příjmů fyzických osob Finančního ředitelství v Ostravě, lektorka pro daň z příjmu ze závislé činnosti
Jméno:

JUDr. Martin Mikyska

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:dlouholetá praxe v oblasti pracovního práva jako advokát a soudní znalec
Současná činnost:advokát, lektor, soudní znalec (se specializací na náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání)
Publikační činnost:časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní (Anag), atd.
autor nebo spoluautor knih z oblasti pracovního práva, např. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (Anag, 2016) nebo Abeceda mzdové účetní (Anag, 2016)
Jméno:

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:6 let na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce, člen rozkladové komise)
Současná činnost:vědecký pracovník a přednášející na Právnické fakultě UK, katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení, advokát
Publikační činnost:časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Právní rozhledy (C.H.Beck), atd. Spoluautor knih Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem (Anag, 2012), Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech (C.H.Beck, 2013), atd.

Vítěz kategorie "Talent roku" v soutěži "Právník roku 2012".
Jméno:

Ing. Miluše Procházková

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 30 let v kontrolní a metodické činnosti v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti, metodik daně z příjmů ze závislé činnosti Finančního ředitelství v Brně
Současná činnost:lektorka pro daň z příjmu ze závislé činnosti
Publikační činnost:příspěvky do periodik pro odbornou veřejnost (např. časopis Daně).

Spoluautorka knih Daň z příjmů - 411 otázek a odpovědí (ORAC, 2004) nebo Mzdové účetnictví 2000 - 2004 (GRADA).
Jméno:

JUDr. Eva Rothová

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 30 let v oblasti tvorby právních předpisů o odměňování na Ministerstvu kultury a Ministerstvu práce a sociálních věcí
Současná činnost:legislativní odbor Ministerstva práce a sociálních věcí, lektorka pro oblast odměňování ve veřejných
službách a správě
Publikační činnost:časopisy Mzdová účetní (ANAG) a Práce a mzda (Wolters Kluwer).

Spoluautorka knihy Zákoník práce s komentářem (C.H.BECK, 2009 a 2012).
Jméno:

Bc. Taťána Sojková

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:sociální pracovnice, dávková pracovnice, metodik důchodového pojištění na OSSZ
Současná činnost:od roku 2009 vedoucí odboru sociálních služeb úřadu obce s rozšířenou působností, lektorka pro oblast důchodového pojištění a dávek nepojistných systémů
Jméno:

JUDr. Jaroslav Stádník

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:vedoucí oddělení správního řízení (správních činností) a posléze současně zástupce ředitele odboru na MPSV, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu
Současná činnost:ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti na MPSV
Publikační činnost:časopis Práce a mzda (Wolters Kluwer). Spoluautor knih Zákon o zaměstnanosti - komentář (Wolters Kluwer, 2009), Přehled judikatury - zákon o zaměstnanosti (Wolters Kluwer, 2011), Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech (C.H.Beck, 2013)

Člen rozkladové komise ministra práce a sociálních věcí. Člen poradního sboru ÚP - Krajská pobočka pro hlavní město Prahu. Člen Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání.
Jméno:

JUDr. Jaroslav Škubal

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 10 let v oblasti pracovního práva jako advokát
Současná činnost:partner v advokátní kanceláři PRK Partners v Praze, lektor
Publikační činnost:časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag Dashöfer), atd.

Spoluautor knih z oblasti pracovního práva, např. Základy pracovního práva (Key Publishing, 2009) nebo Vysílání zaměstnanců (Aleš Čeněk, 2009).

Člen Kolegia expertů AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.
Jméno:

Mgr. Lada Šupčíková

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:OSSZ Ostrava - oddělení lékařské posudkové služby a posléze oddělení důchodového pojištění
Současná činnost:od roku 2006 vedoucí oddělení důchodového pojištění na OSSZ Ostrava, lektorka pro oblast důchodového pojištění
Jméno:

JUDr. Bořivoj Šubrt

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:jeden z největších odborníků na pracovní právo, dlouholetá praxe v lektorské činnosti
Současná činnost:samostatný poradce v oblasti pracovněprávních vztahů, lektor.
Publikační činnost:časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer), Mzdová účetní (Anag), Mzdová a personální praxe v otázkách a odpovědích (Verlag Dashöfer), atd. Autor nebo spoluautor řady knih z oblasti pracovního práva, např. Abeceda mzdové účetní (Anag), Meritum Mzdy (Wolters Kluwer), Pracovnělékařské služby. Povinnosti zaměstnavatele (Anag, 2013), Obsluha mzdy, platu a průměrný výdělek (Anag, 2013), atd.

Předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Člen redakční rady časopisu Práce a mzda a časopisu Mzdová účetní.
Jméno:

Ing. Ivan Tomší

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 30 let v oblasti tvorby právních předpisů o odměňování na Ministerstvu práce a sociálních věcí
Současná činnost:legislativní odbor Ministerstva práce a sociálních věcí, lektor pro oblast odměňování
Publikační činnost:časopisy Práce a mzda (Wolters Kluwer) a Mzdová účetní (ANAG).

Spoluautor knih Katalog prací ve veřejných službách a správě (ANAG, 2004, 2006 a 2010) a Platy zaměstnanců obcí a jejich příspěvkových organizací (ANAG, 2009).

Člen Kolegia expertů AKV Praha (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů).
Jméno:

Bc. Elen Vontorková

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 20 let v oblasti mzdového účetnictví a daní
Současná činnost:majitelka účetní a daňové firmy PamData, lektorka
Jméno:

Ing. Michal Ztratil

Vzdělání:vysokoškolské
Praxe:více než 20 let na OSSZ Ostrava
Současná činnost:ředitel OSSZ Ostrava, lektor pro oblast sociálního a nemocenského pojištění
Publikační činnost:časopis Práce a mzda (Wolters Kluwer)

Mezi naše další konzultanty a spolupracovníky patří přední odborníci na pracovní právo a sociální pojištění, např. JUDr. Antonín Havlík, Ph.D.,
Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib nebo JUDr. Ladislav Trylč.